Diagnozy i konsultacje

Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież na wniosek rodzica, opiekuna lub pełnoletniego ucznia, złożony w sekretariacie Poradni.

Diagnoza dotyczy trudności wychowawczych i dydaktycznych, jest podstawą w orzekaniu do różnych form kształcenia.

Wykonujemy następujące diagnozy:

  • przesiewowe testy logopedyczne,
  • przesiewowe testy w kierunku ryzyka dysleksji,
  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
  • diagnozę lateralizacji,
  • diagnozę predyspozycji zawodowych.

Termin diagnozy ustalamy telefonicznie lub przez szkołę.

Konsultacje i porady są udzielane rodzicom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży na terenie poradni i w punktach konsultacyjnych na terenie szkół przez psychologów, pedagogów i logopedów.

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne na terenie Poradni – po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod numerem 62 7841295.