Godziny pracy

poradni i sekretariatu
w zakładce KONTAKT

Slide 1

INFORMACJA
Od 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie
będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie
będzie NIECZYNNA.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

System stron internetowych służący powszechnemu dostępowi do informacji publicznej.

Artykuły

Artykuły, scenariusze, refleksje i informacje dla rodziców oraz nauczycieli do poczytania.

Dokumenty

Wzory wniosków, ofert i procedur Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do pobrania.

Dane kontaktowe

Adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, formularz kontaktowy i godziny pracy poradni.

"Dzieci mogą nauczyć się niemalże wszystkiego, jeśli tańczą, jedzą, dotykają, słyszą, widzą i czują przekazywane im informacje.”
- Jean Houston